Naťahuje...

Certifikáty

Zoznam certifikátov kvality

Našou prioritou je vyrábať produkty pri dodržaní všetkých bezpečnostných a environmentálnych predpisov. 

Sme držiteľom certifikátov ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001.

K všetkým produktom poskytujeme aktuálne Karty bezpečnostných údajov.