Natahuje...

Aktuálne KBU a etikety

Od 1.6.2017 je povinnosť používať KBU a etikety len s CLP2, všetky naše produkty to spĺňajú.
V karte bezpečnostných údajov sa od 1.6.2015 uvádza klasifikácia chemických látok a zmesí podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES (tzv. CLP) v platnom znení. Ak bola zmes už klasifikovaná, označená a balená v súlade s DPD, a uvedená na trh ( "vyskladnená") pred 1. júnom 2015, nie je potrebné meniť označenie a balenie. Táto výnimka platí do 1. júna 2017. Všetky produkty v našej ponuky spĺňajú uvedené nariadenie.