Natahuje...

Studniarska polyuretánová pena

Studniarska pena Cyklon - v ponuke už aj pištoľová.

Studniarska pena - na spájanie a tesnenie betónových skruží pre studne. Je priľnavá na takmer všetkých materiáloch okrem polyetylénu, teflónu, silikónu a tukov. Vytvrdnutá pena je polotvrdá prevažne uzatvárajúca bunky, stála za tepla a chladu, ako aj stála proti starnutiu. Takisto odolá sladkej vode, morskej vode, zriedeným kyselinám a lúhom, aké sa vyskytujú v normálnych odpadových vodách. Môže sa používať v oblasti pitnej vody len vtedy, keď je na strane vody bezpečne, na celej ploche a trvalo pokrytá vhodným prostriedkom.