Naťahuje...

H2O COOL H2O FLOCK Objem: 1 l

h2o-cool-h2o-flock-objem-1-l
Cyklon

H2O COOL H2O FLOCK Objem: 1 lAkcia
4,80 EUR 3,84 EUR s DPH

Dostupnosť: Máme na sklade

Značka: H2O-COOL

Kód: 134_1_L

EAN: 8594161054672

Obsah: Objem: 1 l

Druh obalu: Fľaša

H2O FLOCK je tekutý koncentrovaný prípravok určený na vyvločkovanie drobných nečistôt a odstránenie zákalu bazénovej vody. Združí (vyvločkuje) aj veľmi jemné, rozptýlené nečistoty do väčších celkov a tieto je možné následne odfiltrovať alebo odsať bazénovým vysávačom. Zároveň dodá vode požadovanú „iskru“.

Bezpečnosť a prvá pomoc 

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Návod TU

Žadne varianty k danému produktu