Natahuje...

Registrácia užívateľa

Registrácia užívateľa

Informácie o prevádzkovateľovi

GYNEX s.r.o.
Sídlo firmy: Na lánoch 10, 821 04 Bratislava
Prevádzka: Lehnice-Kolónia 645, 930 37 Lehnice
Tel/fax:+421 31 558 6580
Tel/fax:+421 31 553 0298,9
E-mail: gynex(@)gynex.sk
IČO: 31373054 | IČ DPH: SK2020319983
Zapísané: Okr.súd Bratislava I, č.: 7051/B | Bank. spojenie: Tatra banka a.s., č. účtu: 2628023848/1100.